Onderzoek (arbeids)ongevallen
Onderzoek naar de oorzaak van arbeidsongevallen en de maatregelen die herhaling kunnen voorkomen.
Kwaliteit, Arbo en Milieu
Ondersteuning en advisering van uw preventiemedewerker.
Advies en begeleiding op het gebied van bedrijfsprocessen en milieu.
Uitvoeren van audits.
Risicobeheersing
Uitvoeren of actualiseren van de wettelijke verplichte risico inventarisatie en evaluatie.
Psychosociale Arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid
Ondersteuning en advisering op het gebied van de HR verantwoordelijke (Human Resources).
Uitvoeren van onderzoeken naar werkstress, welzijn en duurzame inzetbaarheid.
Voor dit laatste worden subsidies verstrekt vanuit het Europees Sociaal Fonds.
Advies en advisering
Organisaties begeleiden naar een op maat gemaakt en werkend arbobeleid en / of een veiligheids- en arbomanagementsysteem.
Psychosociale Arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid
Ondersteuning en advisering op het gebied van de HR verantwoordelijke (Human Resources).
Uitvoeren van onderzoeken naar werkstress, welzijn en duurzame inzetbaarheid.
Voor dit laatste worden subsidies verstrekt vanuit het Europees Sociaal Fonds.
Advies en advisering
Organisaties begeleiden naar een op maat gemaakt en werkend arbobeleid en / of een veiligheids- en arbomanagementsysteem.
Kwaliteit, Arbo en Milieu
Ondersteuning en advisering van uw preventiemedewerker.
Advies en begeleiding op het gebied van bedrijfsprocessen en milieu.
Uitvoeren van audits.
Risicobeheersing
Uitvoeren of actualiseren van de wettelijke verplichte risico inventarisatie en evaluatie.
Onderzoek (arbeids)ongevallen
Onderzoek naar de oorzaak van arbeidsongevallen en de maatregelen die herhaling kunnen voorkomen.
Vorige