Privacyverklaring

Privacy verklaring PSA-onderzoek.
Ter bescherming van uw privacy zal Hans van Oosterhout zorg dragen voor passende technische en administratieve beschermingsmaatregelen.


Wat gebeurt er met uw gegevens?
1.       Uw mailadres worden uitsluitend gebruikt ten behoeve dit PSA-onderzoek en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
         De gegevens worden niet gedeeld.
2.       De gegevens die u in het kader van dit onderzoek verstrekt, worden anoniem verwerkt.
          Er wordt niet op individueel niveau gekeken.
3.       Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden ook nooit aan derden doorgegeven.
          Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u uit te nodigen voor dit onderzoek of daarover met u te communiceren.
4.       U heeft het recht om tijdens of na het onderzoek te vragen of (een deel) van uw antwoorden te verwijderen.
          Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, wordt gehoor gegeven aan uw verzoek.
5.       Er zijn beveiligingsmaatregelen getroffen om uw mailadres te beschermen tegen inbreuk door derden.
          U draagt zelf verantwoordelijkheid voor het rechtmatig gebruik van uw toegangslink.
6.       U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u deelneemt aan dit onderzoek.


Hoe zit het met de beveiliging?
Er wordt geen gebruik gemaakt van uw persoonsgegevens, alleen uw mailadres.
Uw persoonlijke pagina is door een beveiligde verbinding met internet alleen voor u toegankelijk. Andere genodigden voor het onderzoek of derden hebben geen toegang tot uw gegevens.
De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd (toegangscode en wachtwoord).
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor dit onderzoek waar u uit naam van Hans van Oosterhout voor wordt uitgenodigd.
De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen de onderzoeker heeft toegang tot uw gegevens, en deze worden alleen gebruikt voor analyse en kwaliteitscontrole.

Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige