IS EEN RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E) VERPLICHT?

Voor wie is een RI&E verplicht?


Een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) is voor vrijwel ondernemer met personeel verplicht. Behalve wanneer je ZZP’er bent en geen gebruik maakt van hulpkrachten, stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers etc. Zodra je als bedrijf een werknemer in dienst hebt of, zoals de wet beschrijft, ‘gezag voert over werknemers, is een RI&E verplicht.


Hoe gaat het uitvoeren van een RI&E in zijn werk?


Als veiligheidskundige ga ik samen met u en uw medewerkers aan de slag. Het doel van de RI&E is om de aandachtspunten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkvloer in kaart te brengen. Van daaruit worden actiepunten opgesteld. Deze actiepunten worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Dat is een overzichtelijk document met concrete acties en bijbehorende prioriteit.


RI&E als onderdeel van het Arbobeleid


Vanuit de overheid is in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling vastgelegd welke mate van bescherming werkgevers dienen te bieden aan werkgevers op het gebied van gezondheid en veiligheid. Om de verplichtingen die vanuit de wet zijn vastgelegd te kunnen naleven, is het zaak dat u als bedrijf een arbobeleid voert. Arbobeleid is het beleid dat een werkgever voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daardoor worden de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid zoveel mogelijk beperkt. Een risico-inventarisatie en evaluatie is een verplicht onderdeel dat in het Arbobeleid dient te worden opgenomen.


Onderdelen uit het Arbobeleid


Een arbobeleid omvat o.a. de volgende onderdelen: • Een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

 • Arbodienst of bedrijfsarts

 • Preventiemedewerker

 • Bedrijfshulpverlening (BHV)

 • Voorlichting

 • Arbodeskundige

 • PAGO


De voordelen van een RI&E


Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie heeft een heleboel voordelen voor uw organisatie: • voldoen aan de wettelijke richtlijnen

 • inzicht in de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen de organisatie

 • aan de hand van een praktisch Plan van Aanpak doelgericht actie ondernemen

 • minder ziekteverzuim en ongevallen, wat leidt tot kostenbesparing

 • een relatief lage investering in vergelijking met de boetes van Inspectie SZW door het niet naleven van de verplichtingen uit de Arbowet.


Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige