DUURZAME INZETBAARHEID

Duurzame Inzetbaarheid


De menselijke factor in een arbeidssituatie wordt steeds belangrijker. Naast de vitaliteit van de werknemer, een goede balans tussen belasting en belastbaarheid wordt die menselijke factor beïnvloed door het arbobeleid en bedrijfsvoering van organisaties. De werknemer ervaart dit door meer werkplezier. Voor de werkgever brengt dit rendement door minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit, mensen kunnen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt.

Door economische en technologische ontwikkelingen wordt van organisaties gevraagd mee te bewegen met die veranderingen. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Ik kan door mijn kennis en ervaring ondernemers helpen om een arbobeleid te implementeren dat zorgt voor een efficiënte bedrijfsvoering ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van haar werknemers.

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft subsidie verstrekt aan werkgevers met het doel om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.


Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige